Kimia Analisis 2023, September

Perbezaan Antara Kromatografi Kertas Menaik Dan Menurun

Perbezaan Antara Kromatografi Kertas Menaik Dan Menurun

Perbezaan utama antara kromatografi kertas menaik dan menurun adalah bahawa kromatografi kertas menaik melibatkan pergerakan pelarut dalam

Perbezaan Antara Kemerosotan Kemalangan Dan Kemerosotan Normal

Perbezaan Antara Kemerosotan Kemalangan Dan Kemerosotan Normal

Perbezaan utama antara degenerasi tidak sengaja dan degenerasi normal adalah bahawa degenerasi tidak sengaja adalah degenerasi tenaga yang berlaku secara kebetulan, dengan

Perbezaan Antara Kristalografi NMR Dan X-Ray

Perbezaan Antara Kristalografi NMR Dan X-Ray

Perbezaan utama antara NMR dan kristalografi sinar-X adalah bahawa NMR adalah teknik analisis yang digunakan untuk menentukan jenis dan bilangan atom dalam organi

Perbezaan Antara Hyperconjugation Dan Conjugation Backbonding

Perbezaan Antara Hyperconjugation Dan Conjugation Backbonding

Perbezaan utama antara hyperconjugation backbonding dan konjugasi adalah pembentukan ikatan mereka. Backbonding adalah pergerakan elektron dari atom atau

Perbezaan Antara Kerangka Organik Kovalen Dan Logam

Perbezaan Antara Kerangka Organik Kovalen Dan Logam

Perbezaan utama antara rangka organik kovalen dan organik logam ialah kerangka organik kovalen adalah struktur yang mempunyai ikatan kovalen sedangkan saya

Perbezaan Antara Fasa Berbalik Dan HPLC Fasa Biasa

Perbezaan Antara Fasa Berbalik Dan HPLC Fasa Biasa

Perbezaan utama antara HPLC fasa terbalik dan fasa normal adalah bahawa HPLC fasa terbalik menggunakan fasa pegun nonpolar dan fasa bergerak polar di mana

Perbezaan Antara Langkah Dasar Dan Langkah Menentukan Kadar

Perbezaan Antara Langkah Dasar Dan Langkah Menentukan Kadar

Perbezaan utama antara langkah dasar dan langkah menentukan kadar adalah bahawa langkah-langkah dasar adalah tindak balas kimia di mana reaktan bertindak balas untuk memberikan sama ada a

Perbezaan Antara Carbon NMR Dan Proton NMR

Perbezaan Antara Carbon NMR Dan Proton NMR

Perbezaan utama antara karbon NMR dan proton NMR adalah bahawa karbon NMR menentukan jenis dan bilangan atom karbon dalam molekul organik sedangkan p

Perbezaan Antara Elokasi Isokratik Dan Kecerunan

Perbezaan Antara Elokasi Isokratik Dan Kecerunan

Perbezaan utama antara elusi isokratik dan kecerunan adalah bahawa elusi isokratik merujuk kepada mengekalkan kepekatan tetap dalam fasa bergerak, di mana

Perbezaan Antara Analisis Mikro Dan Analisis Separuh Mikro

Perbezaan Antara Analisis Mikro Dan Analisis Separuh Mikro

Perbezaan utama antara analisis mikro dan analisis semi mikro adalah bahawa analisis mikro digunakan untuk menganalisis bahan yang mempunyai jisim kurang dari 10mg sedangkan sem

Perbezaan Antara Kandungan Kelembapan Dan Kandungan Air

Perbezaan Antara Kandungan Kelembapan Dan Kandungan Air

Perbezaan utama antara kandungan kelembapan dan kandungan air adalah bahawa kandungan lembapan menentukan jumlah wap air dan komponen lain yang tidak menentu

Perbezaan Antara Kaedah Elektron Ion Dan Kaedah Nombor Pengoksidaan

Perbezaan Antara Kaedah Elektron Ion Dan Kaedah Nombor Pengoksidaan

Perbezaan utama antara kaedah elektron ion dan kaedah nombor pengoksidaan ialah, dalam kaedah elektron ion, tindak balas seimbang bergantung pada pengisian

Perbezaan Antara RP HPLC Dan HIC

Perbezaan Antara RP HPLC Dan HIC

Perbezaan utama antara RP HPLC dan HIC adalah bahawa RP HPLC menggunakan fasa bergerak lebih polar dan fasa pegun yang kurang polar. Manakala, HIC menggunakan hidrofobi

Perbezaan Antara Sinton Dan Sintetik Sama

Perbezaan Antara Sinton Dan Sintetik Sama

Perbezaan utama antara sinton dan setara sintetik adalah bahawa sinton adalah bahagian sebatian kimia yang dapat dibentuk oleh proses sintetik yang diketahui

Perbezaan Antara Gandingan Geminal Dan Vicinal

Perbezaan Antara Gandingan Geminal Dan Vicinal

Perbezaan utama antara gandingan geminal dan vicinal adalah bahawa gandingan geminal merujuk kepada gandingan dua atom hidrogen yang terikat pada ca yang sama

Perbezaan Antara Penapisan Dan Penapisan

Perbezaan Antara Penapisan Dan Penapisan

Perbezaan utama antara decantation dan filtration adalah bahawa decantation memisahkan dua komponen dalam campuran dengan menuangkan satu komponen, sedangkan filtrasi

Perbezaan Antara Pasangan Ion Dan Kromatografi Pertukaran Ion

Perbezaan Antara Pasangan Ion Dan Kromatografi Pertukaran Ion

Perbezaan utama antara pasangan ion dan kromatografi pertukaran ion adalah bahawa, dalam kromatografi pasangan ion, ion dalam sampel dapat "dipasangkan" dan dipisahkan

Perbezaan Antara Tidak Bercampur Dan Larut

Perbezaan Antara Tidak Bercampur Dan Larut

Perbezaan utama antara larut dan larut adalah bahawa istilah larut merujuk kepada kemampuan mencampurkan sebatian dengan sebatian lain untuk membuat homogen

Perbezaan Antara Kertas Penapis Whatman 1 Dan 2

Perbezaan Antara Kertas Penapis Whatman 1 Dan 2

Perbezaan utama antara kertas penapis Whatman 1 dan 2 adalah bahawa kertas penapis Whatman 1 sedikit kurang tahan daripada kertas saringan Whatman 2. Penapisan i

Perbezaan Antara Penyelesaian Stok Dan Penyelesaian Standard

Perbezaan Antara Penyelesaian Stok Dan Penyelesaian Standard

Perbezaan utama antara penyelesaian stok dan penyelesaian standard adalah bahawa penyelesaian stok adalah penyelesaian yang sangat pekat, sedangkan penyelesaian standard adalah begitu

Perbezaan Antara Pengumpan Gravimetrik Dan Volumetrik

Perbezaan Antara Pengumpan Gravimetrik Dan Volumetrik

Perbezaan utama antara pengumpan gravimetrik dan volumetrik adalah bahawa kita mengukur kadar pengumpan gravimetrik dalam unit isipadu per unit masa di mana

Perbezaan Antara Pengionan Positif Dan Negatif Dalam Spektrometri Jisim

Perbezaan Antara Pengionan Positif Dan Negatif Dalam Spektrometri Jisim

Perbezaan utama antara pengionan positif dan negatif dalam spektrometri jisim adalah bahawa pengionan positif membentuk ion bermuatan positif, sedangkan

Perbezaan Antara Supernatan Dan Pemendakan

Perbezaan Antara Supernatan Dan Pemendakan

Perbezaan utama antara supernatan dan endapan adalah bahawa supernatan dalam bentuk cecair, sedangkan endapan dalam bentuk pepejal. Sentrifugasi

Perbezaan Antara Diagram Latimer Dan Diagram Frost

Perbezaan Antara Diagram Latimer Dan Diagram Frost

Perbezaan utama antara rajah Latimer dan rajah Frost ialah rajah Latimer merangkumi potensi elektrod piawai bagi unsur kimia yang mana

Perbezaan Antara Analisis Dimensi Dan Stoikiometri

Perbezaan Antara Analisis Dimensi Dan Stoikiometri

Perbezaan utama antara analisis dimensi dan stoikiometri adalah bahawa analisis dimensi adalah penukaran antara jumlah dalam satu unit ke corre

Perbezaan Antara Pensentrifan Zonal Dan Isopiknik

Perbezaan Antara Pensentrifan Zonal Dan Isopiknik

Perbezaan utama antara sentrifugasi kadar zonal dan isopiknik adalah bahawa sentrifugasi zon kadar penting dalam memisahkan zarah yang berbeza dalam si

Perbezaan Antara Reaktan Had Dan Reaktan Berlebihan

Perbezaan Antara Reaktan Had Dan Reaktan Berlebihan

Perbezaan utama antara reaktan pengehad dan reaktan berlebihan adalah bahawa reaktan pengehad dapat membatasi jumlah produk akhir yang dihasilkan, sedangkan

Perbezaan Antara Pemangkin Dan Reagen

Perbezaan Antara Pemangkin Dan Reagen

Perbezaan utama antara pemangkin dan reagen adalah bahawa pemangkin tidak dimakan semasa reaksi kimia, sedangkan reagen boleh atau mungkin dimakan

Perbezaan Antara Titik Akhir Dan Titik Stoikiometrik

Perbezaan Antara Titik Akhir Dan Titik Stoikiometrik

Perbezaan utama antara titik akhir dan titik stoikiometrik ialah titik akhir muncul tepat selepas titik stoikiometri, sedangkan titik stoikiometrik adalah

Perbezaan Antara Titrasi Potensiometrik Dan Conductometric

Perbezaan Antara Titrasi Potensiometrik Dan Conductometric

Perbezaan utama antara titrasi potensiometrik dan konduktor adalah bahawa titrasi potensiometrik mengukur potensi merentasi analit, sedangkan

Perbezaan Antara Titik Kilat Dan Takat Didih

Perbezaan Antara Titik Kilat Dan Takat Didih

Perbezaan utama antara titik kilat dan takat didih ialah istilah titik kilat digunakan untuk cecair yang tidak menentu, sedangkan istilah titik didih boleh

Perbezaan Antara Air Keras Dan Air Lembut

Perbezaan Antara Air Keras Dan Air Lembut

Perbezaan utama antara air keras dan air lembut adalah bahawa air keras mengandungi banyak mineral terlarut seperti kalsium dan magnesium sedangkan air lembut

Perbezaan Antara Asid Conjugate Dan Base Conjugate

Perbezaan Antara Asid Conjugate Dan Base Conjugate

Perbezaan utama antara asid konjugasi dan asas konjugat adalah bahawa asid konjugat menyumbangkan proton, sedangkan asas konjugat menerima proton. Pada tahun 1923, dua s

Perbezaan Antara Kepekatan Dan Molariti

Perbezaan Antara Kepekatan Dan Molariti

Perbezaan utama antara kepekatan dan molariti adalah bahawa kepekatan adalah kandungan zat terlarut dalam larutan sedangkan molaritas adalah kaedahnya

Perbezaan Antara Difraksi Sinar X Dan Difraksi Elektron

Perbezaan Antara Difraksi Sinar X Dan Difraksi Elektron

Perbezaan utama antara difraksi sinar-X dan difraksi elektron adalah bahawa difraksi sinar-X melibatkan difraksi pancaran sinar X ke dalam

Perbezaan Antara Pencairan Dan Tajuk

Perbezaan Antara Pencairan Dan Tajuk

Perbezaan utama antara pencairan dan titre adalah pencairan adalah komposisi kimia yang dapat kita ubah dengan mudah sedangkan titre adalah nilai tepat yang kita

Perbezaan Antara HPLC Dan GC

Perbezaan Antara HPLC Dan GC

Perbezaan utama antara HPLC dan GC adalah bahawa HPLC menggunakan fasa pegun pepejal dan fasa bergerak cair sedangkan GC menggunakan fasa pegun cecair dan gas

Perbezaan Antara HPLC Dan HPLC Cepat

Perbezaan Antara HPLC Dan HPLC Cepat

Perbezaan utama antara HPLC dan HPLC cepat adalah bahawa tekanan pam yang kita gunakan untuk HPLC adalah sekitar 40 MPa sedangkan tekanan pam untuk HPLC cepat adalah

Perbezaan Antara Molariti Dan Moraliti

Perbezaan Antara Molariti Dan Moraliti

Perbezaan utama antara molaritas dan molalitas adalah bahawa molariti adalah bilangan mol zat terlarut yang terdapat dalam 1 liter larutan sedangkan molalitas adalah n

Perbezaan Antara Bromocresol Blue Dan Bromocresol Purple

Perbezaan Antara Bromocresol Blue Dan Bromocresol Purple

Perbezaan utama antara bromocresol blue dan bromocresol purple adalah perubahan warna untuk bromocresol blue berwarna kuning (warna berasid) menjadi hijau (neutr