Kimia Fizikal 2023, September

Perbezaan Antara Penyebaran Modal Dan Kromatik

Perbezaan Antara Penyebaran Modal Dan Kromatik

Perbezaan utama antara penyebaran modal dan kromatik adalah bahawa penyebaran modal dapat berlaku dengan sumber cahaya monokromatik, sedangkan dispersi kromatik

Perbezaan Antara Peralihan Putaran Elektronik Dan Getaran Elektronik

Perbezaan Antara Peralihan Putaran Elektronik Dan Getaran Elektronik

Perbezaan utama antara peralihan putaran elektronik dan getaran adalah bahawa peralihan elektronik berlaku antara keadaan elektronik yang berbeza sementara

Perbezaan Antara Elektrolit Benar Dan Berpotensi

Perbezaan Antara Elektrolit Benar Dan Berpotensi

Perbezaan utama antara elektrolit benar dan berpotensi adalah bahawa elektrolit benar berpisah menjadi ion sepenuhnya sedangkan elektrolit berpotensi disosi

Perbezaan Antara Kestabilan Termodinamik Dan Kinetik

Perbezaan Antara Kestabilan Termodinamik Dan Kinetik

Perbezaan utama antara kestabilan termodinamik dan kinetik adalah bahawa kestabilan termodinamik merujuk kepada status produk, sedangkan kestabilan kinetik

Perbezaan Antara Potensi Zeta Dan Titik Cas Zero

Perbezaan Antara Potensi Zeta Dan Titik Cas Zero

Perbezaan utama antara potensi zeta dan titik cas sifar adalah bahawa potensi zeta adalah perbezaan potensi antara medium penyebaran dan

Perbezaan Antara Relaksasi Purata Dan Waktu Relaksasi Molekul

Perbezaan Antara Relaksasi Purata Dan Waktu Relaksasi Molekul

Perbezaan utama antara waktu istirahat rata-rata dan masa rehat molekul adalah bahawa waktu rehat rata-rata menggambarkan masa purata yang diambil oleh suatu bahan

Perbezaan Antara HHV Dan LHV

Perbezaan Antara HHV Dan LHV

Perbezaan utama antara HHV dan LHV adalah bahawa HHV dapat ditentukan dengan membawa semua produk pembakaran kembali ke tempera pra-pembakaran asal

Perbezaan Antara Becquerel Dan Sievert

Perbezaan Antara Becquerel Dan Sievert

Perbezaan utama antara becquerel dan sievert adalah becquerel adalah unit yang digunakan untuk mengukur aktiviti kuantiti bahan radioaktif sedangkan sie

Perbezaan Antara Bahan Dan Antimateri

Perbezaan Antara Bahan Dan Antimateri

Perbezaan utama antara jirim dan antimateri ialah jirim dan antimateri mempunyai cas elektrik yang berlawanan. Perkara menguasai alam semesta kita. Perkara seperti itu

Perbezaan Antara Persamaan Nernst Dan Persamaan Goldman

Perbezaan Antara Persamaan Nernst Dan Persamaan Goldman

Perbezaan utama antara persamaan Nernst dan persamaan Goldman adalah bahawa persamaan Nernst menerangkan hubungan antara potensi pengurangan dan standard

Perbezaan Antara Calorimeter Adiabatik Dan Isoperibol

Perbezaan Antara Calorimeter Adiabatik Dan Isoperibol

Perbezaan utama antara kalorimeter adiabatik dan isoperibol adalah bahawa kalorimeter adiabatik dapat digunakan untuk pengukuran mengenai reaksi pelarian

Perbezaan Antara Penangkapan Dan Penyerapan Neutron

Perbezaan Antara Penangkapan Dan Penyerapan Neutron

Perbezaan utama antara penangkapan dan penyerapan neutron adalah bahawa penangkapan neutron merujuk kepada gabungan neutron dan nukleus berat melalui perlanggaran

Perbezaan Antara Potensi Pengoksidaan Dan Potensi Pengurangan

Perbezaan Antara Potensi Pengoksidaan Dan Potensi Pengurangan

Perbezaan utama antara potensi pengoksidaan dan potensi pengurangan adalah bahawa potensi pengoksidaan menunjukkan kecenderungan unsur kimia menjadi oksida

Perbezaan Antara Tenaga Kinetik Dan Tenaga Pengaktifan

Perbezaan Antara Tenaga Kinetik Dan Tenaga Pengaktifan

Perbezaan utama antara tenaga kinetik dan tenaga pengaktifan adalah bahawa tenaga kinetik adalah jenis tenaga yang dimiliki objek ketika bergerak, sedangkan

Perbezaan Antara Peleburan Dan Pemejalan

Perbezaan Antara Peleburan Dan Pemejalan

Perbezaan utama antara peleburan dan pemejalan adalah bahawa pelakuran adalah penukaran suatu pepejal menjadi bentuk cairnya. Tetapi, pemejalan adalah percakapan

Perbezaan Antara Kesan Isotop Kinetik Utama Dan Sekunder

Perbezaan Antara Kesan Isotop Kinetik Utama Dan Sekunder

Perbezaan utama antara kesan isotop kinetik primer dan sekunder adalah bahawa kesan isotop primer menggambarkan penggantian isotop pada bo yang pecah

Perbezaan Antara Penyatuan Dan Pematangan Ostwald

Perbezaan Antara Penyatuan Dan Pematangan Ostwald

Perbezaan utama antara penyatuan dan pematangan Ostwald adalah bahawa dalam penyatuan, jisim kecil bergabung untuk membentuk jisim yang besar. Tetapi, dalam pematangan Ostwald, sm

Perbezaan Antara Pemalar Keseimbangan Dan Pemalar Kadar

Perbezaan Antara Pemalar Keseimbangan Dan Pemalar Kadar

Perbezaan utama antara pemalar keseimbangan dan pemalar kadar adalah bahawa pemalar keseimbangan dinyatakan menggunakan kedua-dua kepekatan reaktan

Perbezaan Antara Pekali Pembahagian Dan Pekali Pembahagian

Perbezaan Antara Pekali Pembahagian Dan Pekali Pembahagian

Perbezaan utama antara pekali partisi dan pekali pembahagian adalah bahawa pekali partisi merujuk kepada kepekatan c yang tidak terionisasi

Perbezaan Antara Ekspresi Kadar Dan Hukum Kadar

Perbezaan Antara Ekspresi Kadar Dan Hukum Kadar

Perbezaan utama antara ekspresi kadar dan undang-undang kadar adalah bahawa ekspresi kadar memberikan kadar penampilan atau hilangnya produk atau reaktan

Perbezaan Antara Fasa Tersebar Dan Medium Penyebaran

Perbezaan Antara Fasa Tersebar Dan Medium Penyebaran

Perbezaan utama antara fasa tersebar dan medium penyebaran adalah bahawa fasa tersebar adalah fasa tak putus sedangkan medium penyebaran adalah

Perbezaan Antara Cecair Mampat Dan Tidak Mampat

Perbezaan Antara Cecair Mampat Dan Tidak Mampat

Perbezaan utama antara cecair yang boleh dimampatkan dan tidak dapat dikompresi adalah bahawa cecair yang dapat dimampatkan berlaku pada kenyataannya sedangkan cecair yang tidak dapat dikompresi adalah

Perbezaan Antara Keseimbangan Dan Keadaan Mantap

Perbezaan Antara Keseimbangan Dan Keadaan Mantap

Perbezaan utama antara keseimbangan dan keadaan mantap adalah bahawa dalam keseimbangan, kepekatan semua komponen dipegang tetap sedangkan, di st

Perbezaan Antara Proses Adiabatik Dan Isentropik

Perbezaan Antara Proses Adiabatik Dan Isentropik

Perbezaan utama antara proses Adiabatik dan isentropik adalah bahawa proses adiabatik boleh terbalik atau tidak dapat dipulihkan, sementara pro isentropik

Perbezaan Antara Kadar Reaksi Dan Kadar Tetap

Perbezaan Antara Kadar Reaksi Dan Kadar Tetap

Perbezaan utama antara kadar tindak balas dan pemalar kadar adalah bahawa kadar tindak balas adalah kelajuan reaktan ditukar menjadi produk sedangkan kadar c

Perbezaan Antara Sel Elektrokimia Dan Sel Galvanik

Perbezaan Antara Sel Elektrokimia Dan Sel Galvanik

Perbezaan utama antara sel elektrokimia dan sel galvanik ialah kebanyakan sel elektrokimia cenderung menukar tenaga elektrik menjadi tenaga kimia

Perbezaan Antara Potensi Elektrod Tunggal Dan Potensi Elektrod Piawai

Perbezaan Antara Potensi Elektrod Tunggal Dan Potensi Elektrod Piawai

Perbezaan utama antara potensi elektrod tunggal dan potensi elektrod standard ialah potensi elektrod tunggal adalah potensi satu elek tunggal

Perbezaan Antara Perlindungan Anodik Dan Katodik

Perbezaan Antara Perlindungan Anodik Dan Katodik

Perbezaan utama antara perlindungan anodik dan katodik adalah bahawa dalam perlindungan anodik, permukaan yang dilindungi bertindak sebagai anoda sedangkan, pada katodik

Perbezaan Antara Teori Klasik Dan Teori Kuantum

Perbezaan Antara Teori Klasik Dan Teori Kuantum

Perbezaan utama antara teori klasik dan teori kuantum adalah bahawa teori klasik menggambarkan sifat tahap makroskopik, sedangkan teori kuantum d

Perbezaan Antara Gelombang Elektromagnetik Dan Gelombang Bahan

Perbezaan Antara Gelombang Elektromagnetik Dan Gelombang Bahan

Perbezaan utama antara gelombang elektromagnetik dan gelombang jirim adalah bahawa gelombang elektromagnetik mempunyai medan elektrik dan magnet yang berkaitan dengannya, w

Perbezaan Antara Peleburan Dan Pengewapan

Perbezaan Antara Peleburan Dan Pengewapan

Perbezaan utama antara peleburan dan pengewapan adalah bahawa peleburan adalah penukaran pepejal menjadi cecair, sedangkan pengewapan adalah penukaran al

Perbezaan Antara Pemanasan Dan Pemindahan Haba

Perbezaan Antara Pemanasan Dan Pemindahan Haba

Perbezaan utama antara pemejalwapan dan pemindahan haba adalah bahawa pemejalwapan adalah perubahan keadaan jirim sedangkan pemindahan haba adalah perubahan

Perbezaan Antara Keseimbangan Kimia Dan Keseimbangan Dinamik

Perbezaan Antara Keseimbangan Kimia Dan Keseimbangan Dinamik

Perbezaan utama antara keseimbangan kimia dan keseimbangan dinamik ialah keseimbangan kimia menggambarkan keadaan di mana kepekatan rea

Perbezaan Antara Anisotropi Dan Isotropi

Perbezaan Antara Anisotropi Dan Isotropi

Perbezaan utama antara anisotropi dan isotropi adalah bahawa anisotropi bergantung arah sedangkan isotropi bebas arah. Perkataan i

Perbezaan Antara Adiabatik Dan Polytropic

Perbezaan Antara Adiabatik Dan Polytropic

Perbezaan utama antara proses adiabatik dan polytropic adalah bahawa dalam proses adiabatik tidak berlaku pemindahan haba sedangkan dalam proses politropik haba t

Perbezaan Antara Kerja Dan Panas

Perbezaan Antara Kerja Dan Panas

Perbezaan utama antara kerja dan haba adalah bahawa kerja adalah gerakan tertib dalam satu arah sedangkan haba adalah gerakan molekul secara rawak. Bekerja dan panaskan

Perbezaan Antara Sistem Terpencil Dan Sistem Tertutup

Perbezaan Antara Sistem Terpencil Dan Sistem Tertutup

Perbezaan utama antara sistem terpencil dan sistem tertutup adalah bahawa sistem terpencil tidak dapat menukar jirim dan tenaga dengan sekitarnya tetapi

Perbezaan Antara Titik Kilat Dan Titik Api

Perbezaan Antara Titik Kilat Dan Titik Api

Perbezaan utama antara titik kilat dan titik api adalah bahawa titik nyala menerangkan suhu terendah di mana pencucuhan bahan bermula

Perbezaan Antara Tenaga Nuklear Dan Tenaga Ringan

Perbezaan Antara Tenaga Nuklear Dan Tenaga Ringan

Perbezaan utama antara tenaga nuklear dan tenaga cahaya adalah bahawa tenaga nuklear merujuk kepada tenaga yang berasal dari pemisahan atom menjadi subatomik

Perbezaan Antara Sistem Tertutup Dan Sistem Terbuka

Perbezaan Antara Sistem Tertutup Dan Sistem Terbuka

Perbezaan utama antara sistem tertutup dan sistem terbuka adalah bahawa dalam sistem tertutup, perkara itu tidak bertukar dengan sekitarnya, tetapi